Човешкият капитал

Вашият най-важен бизнес ресурс! Ние от XS Consult искрено вярваме, че хората са най-съществения елемент във всяка организация, независимо дали става въпрос за корпоративна бизнес структура, организация с идеални цели, обществено обединение или държавна администрация. Всеки един човек в компанията има своето значение. Няма такова нещо, като незначителна позиция. Основана през 2012 година, нашата компания се е отдала на мисията да помага на своите клиенти в откриването на най-подходящата за тях работа. Точният човек на точното място!

Portfolio Image
Portfolio Image

Ние сме HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER!

Слушаме внимателно, реагираме бързо и предлагаме последователни съвети. Това е ключът към нашия успех и ни придава статут на партньори в очите на нашите клиенти. Защото ние не сме просто доставчик на услуги.

Вникване в бизнеса на нашите партньори

Основавайки се на дългогодишния опит на нашите експерти в консултирането и управлението на човешки ресурси сме стигнали до един генерален извод. Познаването на бизнеса, пазарите, клиентите и културата на нашите партньори е единственият възможен начин за предоставянето на наистина качествена услуга. Вникването в специфичните проблеми на организацията е от решаващо значение за откриването на правилния кандидат за съответната позиция.

Portfolio Image

За работодатели

Най-трудната част от наемането на топ професионалисти за ключови позиции е намирането и привличането им. Те не търсят работа активно, автобиографиите им не циркулират свободно в пространството, не следят редовно всички обяви за работа и се колебаят да застрашат сегашните си позиции. Необходим е поглед върху съответната индустрия, проучвания, умения и интуиция за достигането до квалифицираните кандидати, които са склонни да разсъждават върху новите възможности. Нашият бизнес е идентифициране и набиране на тези таланти за Вас, нашите партньори.

Ние от XS Consult имаме една цел: да ви помогнем в привличането на качествени служители към Вашия екип. Служители, които ще допринесат за успеха на Вашата компания.

Предпоставка за дългосрочни взаимоотношения с нашите клиенти е високата възвръщаемост на вложенията в подбора. В основата на това партньорство е доверието на нашите клиенти, което ние печелим всеки ден, посредством: спазване на договорените срокове, предоставяне на висококачествени услуги по заетост, зачитане на бюджетните ограничения и избягване на изненадите посредством внимателно планиране. Ние печелим доверието на сътрудниците си, като осигуряваме нивото на компетентност, което те очакват. Ние отделяме време, за да научим нуждите на всеки кандидат за работа и да го представим само на онези партньори, за които са подходящи.

Независимо дали става дума за временна позиция, консултантска ангажираност или постоянен договор за наемане, можете да се чувствате уверени в подкрепата на XS Consult.

Подбор на персонал

Подбор на персонал

Професионалният подбор на персонал може да ви помогне в процеса на наемане, като осигурите обективен анализ на кандидатите

Отраслово профилиране

Отрасли

Подборът, извършен от специалист в конкретната област, спомага за откриването на правилните хора със специфични знания, умения и опит

Внос на персонал

Внос на персонал

Възможност да привлечете при Вас най-добрите специалисти, независимо от това в коя точка на света се намират в настоящия момент

Подбор на персонал

Важно ли е подборът да се извърши от специалист в конкретната област?

Не е задължително, но това увеличава възможността за откриване на правилните хора със специфични знания, умения и опит. Той може да говори езика на кандидата, правилно да презентира позицията и да Ви представи в по-добра светлина като работодател. Той по-ясно разбира длъжностната характеристика, това, което е важно в ситуацията. Има по-ясна представа за това, къде да търси, и къде да не търси.

Колко важна е връзката между работодателя и компанията за подбор на персонал?

Също толкова, колкото и връзката с банкера и адвоката. Колкото по-често се прибягва до услугите на консултанта, толкова по-ефективен е извършвания от него подбор. Ако е запознат с фирмената структура и култура, би могъл да реагира бързо и адекватно на всяко ново предизвикателство. Добрият консултант ви осигурява достъп до най-модерните тенденции в управлението на човешкия капитал, новостите в областта на социалната политика и подкрепа в планирането на потребностите от човешки ресурси.

Защо да изберете точно XS Consult?

Защото няма да ви третираме като клиенти. Както и ние не бихме желали да ни възприемате като поредният доставчик. Ние искаме да сме Ваши партньори в управлението на човешките ресурси.

На първо място, защото най-добрите хора не търсят работа - те вече работят. Това са доказаните изпълнители, първите пет или десет процента от тяхната професия. Ако искате да наемете тези хора, трябва да ги намерите, защото те не ви търсят. Професионалният подбор на персонал може да ви помогне да избегнете грешки в процеса на наемане, като осигурите обективен анализ на кандидатите.
Добрата фирма за подбор на персонал Ви помага да дефинирате своите потребности. Това изисква разработването на точна и подробна длъжностна характеристика и структурирането на атрактивен социален пакет, който ще привлече служителите, от които се нуждаете. След това специалиста по подбор извършва търсенето на кандидати с умения, опит и личностни качества, които са най-подходящи за Вашата организация. На финала рекрутера представя Вашата оферта, организира интервюта, а ако желаете, играе ролята на трета страна при преговорите по специфичните условия на договора.
Когато позицията е от съществена важност за Вашата организация. Експерта има опит в идентифицирането на сериозни хора, които мислят за кариерата и поставят нуждите на организацията на първо място. Или, когато търсите дискретност и не искате овакантяването на позицията в компанията да бъде афиширано в публичното пространство.

Отрасли

Силата на XS Consult

Силата на XS Consult се състои в способността ни за бързо привеждане в действие на най-добрите ресурси спрямо прилаганите бизнес стратегии, системи и процеси, за да подобрим ефективността на работната сила и управлението й. В дългогодишната си практика при набиране на персонал, XS Consult е обслужвала и подкрепяла високо специализирани заявки в разнообразни отрасли . Като признава, че всяка индустрия и организация е уникална, XS Consult си сътрудничи с всеки клиент, за да спомогне за развитието на конкретните цели и се стреми и да приложи безпроблемна програма, която надхвърля техните очаквания във всяко отношение. Нашият опит, ориентиран към бранша, ни позволява да разберем сложността на мисията на всяка организация.

Независимо дали нуждите Ви от персонал са за временни или постоянни наети лица, ние сме в състояние да предоставим уникални решения, специфични за целите и целите на вашата организация.

Промишленост

Промишленост

Качественият подбор на персонал никога не е бил по-наложителен, а пазарът на таланти е конкурентен и глобален по обхват. Специалистите на XS Consult по производствен подбор работят със знания, скорост и дискретност за да Ви помогнат при наемането на доказани таланти, от които се нуждаете. Извършваме изчерпателни проучвания и работим в тясно сътрудничество с Вас, за да Ви помогнем при разрешаването на настоящите проблеми и за да постигнете дългосрочен успех при набирането и задържането на най-добрите служители. Предоставяме високо персонализирано и конструктивно консултантско обслужване.

Маркетинг и продажби

Маркетинг и продажби

Всеки мениджър иска най-добрите специалисти по продажбите в своя екип. Ние знаем, къде да намери такива хора. Поддържаме широка мрежа от контакти и лични познанства, благодарение на което сме запознати с нуждите и стремежите на усърдно трудещите се търговци. Разбираме кои са подходящите хора за стоящите пред Вас предизвикателство. Предлагаме различен, по-добър подход, при намирането на търговски специалисти. В XS Consult имаме поглед върху търговските длъжности отвътре, което ни позволява предоставянето на фокусирана консултантска услуга.

Маркетинг и продажби

Финанси и счетоводство

Светът на финансите се променя бързо и динамично. Намирането на качествени финансови експерти и счетоводители винаги е било от изключителна важност, но никога не е било толкова трудно, колкото сега. Ние от XS Consult разполагаме със специалисти, които имат дълбоки познания в областта на финансите и наемането на изпълнители. Това превръща нашата фирма в идеален партньор за вашата компания. Извършваме изчерпателни проучвания и работим в тясно сътрудничество с вас, за да помогнем на бизнеса Ви да реши настоящите проблеми и да постигне дългосрочните си стратегически цели.

Информационни технологии

Информационни технологии

При набирането на специалисти по информационни технологии, може би повече, отколкото във всяка друга индустрия, времето е от съществено значение. Независимо дали имате нужда от висши ИТ таланти за вътрешна организация или сте доставчик на технологии, които търсят най-доброто от индустрията, нашите консултанти по информационни технологии разбират колко бързо могат да се променят конкурентните параметри. Подобно на информационните и телекомуникационните технологиите, ние сме новатори. Нашата услуга по набиране на специалисти по информационни технологии води до трайни резултати за нашите клиенти.

Отраслово профилиране

Административни дейности

От производството и телекомуникациите до банковите и потребителските продукти, компаниите от цялата индустрия се нуждаят от административни таланти за намаляване на разходите, увеличаване на приходите и разумно управление на дейностите в условията на повишена държавна регулация. XS Consult е лидер сред компании за набиране на административен персонал и доставя професионалистите, от които се нуждаете. Нашите експерти по административен персонал разбират процеса от концептуалното му ниво до реализирането на продукта или услугата при крайния потребител.

Хотелиерство и туризъм

Хотелиерство и туризъм

Въоръжени със задълбочено разбиране на потребностите от персонал и изключителната мрежа от връзки в бранша, нашите експерти по подбор в областта на туризма и хотелиерството могат бързо да предоставят специалистите, от които се нуждаете. Тъй като сложността на предизвикателствата ескалира, може би най-голямото предизвикателство в индустрията е непрекъснато търсене на иновативни таланти, които да преобразуват една компания. Чрез задълбочени и обективни изследвания във Вашата организация, ние разбираме стратегическите цели, които стоят пред Вас.

Международен трансфер на персонал

Внос на персонал

Внос на персонал

Нашите специалисти по международен трансфер на човешки ресурси ще Ви помогнат да привлечете при Вас най-добрите специалисти, независимо от това в коя точка на света се намират в настоящия момент. Ще ви преведем през лабиринта на административната системата, за да може избрания експерта да се присъедини към Вашия екип.

Европейски съюз

Европейски съюз

Свободното движение на хора представлява една от основните свободи на вътрешния пазар, който включва пространство без вътрешни граници и в който свободата се гарантира в съответствие с разпоредбите на Договора. Всички граждани на Съюза имат право да пребивават на територията на друга държава.

Извън ЕС

Извън ЕС

Регулирането на достъпа до пазара на труда на работници - граждани на трети държави и членове на техните семейства, е уреден в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Условията и редът, по който могат да влизат, да пребивават и да напускат Република България, се определят със Закона за чужденците в Република България.

Единно разрешение за пребиваване и работа

Трудовата дейност на лица, които не са граждани на Европейския съюз на територията му.

Синя карта на Европейския съюз

За висококвалифицирана заетост - издава се на граждани, които не са членове на ЕС, които притежава университетска степен на образование.

Сезонни работници

Гражданин на трета държава, който пребивава временно на територията на държава-членка на ЕС, за да извършва работа, която зависи от смяната на сезоните.

Вътрешнокорпоративен трансфер

Временно преместване с цел работа или обучение на работник - гражданин на трета държава, от предприятие със седалище или адрес на управление извън територията на Република България.

Научни работници, студенти и стажанти

За целите на провеждане на научноизследователски проект по споразумение за прием с научноизследователска организация и студенти в редовна форма на обучение във висше училище в Република България.

Дейност на свободна практика

Издава се след представяне на подробен план за дейността за срока на разрешението, въз основа на което се издава от МВР разрешение за продължително пребиваване или виза за дългосрочно пребиваване .

За търсещи работа

Преминете на следващото ниво в кариерата си!

Независимо дали търсите временна работа или позиция с дългосрочен хоризонт, ние ще работим за Вас. Като експерт в набирането и подбора на персонал, XS Consult предоставя възможност на изявени професионалисти от разнообразни области да се срещнат и запознаят с възможностите и предизвикателствата, които предлагат едни от най-престижните работодатели в страната. Всеки наш служител има професионален опит в сферата, в която извършва подбора и притежава задълбочени познания относно пазара на труда в съответната област. По този начин Ви гарантираме, че разбираме Вашите умения, професионални цели и нужди от растеж, и предлагаме на търсещите работа само най-подходящите възможности.

Знаем, колко е важен изборът на следващото кариерно предизвикателство за Вас. Лесно можем да Ви помогнем посредством следните стъпки:

Подбор на персонал

Кандидатствайте

Разгледайте обявените свободни работни места. Лесно можете да откриете тези, които отговарят на Вашия опит и умения. Ако прецените, че позицията е предизвикателна за Вас, не се колебайте да кандидатствате. Всички документи ще бъдат разгледани при строга конфиденциалност и спазване на Закона за защита на личните данни.

Отраслово профилиране

Изпратете ни CV

Изпратете ни Вашата автобиография или се свържете с нас в Linkedin. Ако Вашата квалификация и опит съответстват на отворена работна позиция и съвпадат с това, което търси нашия клиент, ние задължително ще Ви се обадим.

Внос на персонал

Мрежа от таланти

Вие сте много повече от едно CV. Помогнете ни да Ви опознаем, да разберем Вашите интереси, нужди и желания. Станете Наши приятели в Linkedin, Facebook или Google+. Ако вашите потребности съвпаднат с това, което предлага наш клиент, ние ще Ви помогнем да откриете това, което търсите в правилната форма.

Подбор на персонал

Защо XS Consult

Ние лично интервюираме и извършваме оценка на Вашия трудов стаж, за да разберем опита Ви и професионалните Ви цели. Нашия подход и дългогодишен опит в подбора Ви помага да намерите позиция, която е добре съобразена с Вашия уникален набор от умения. Ние можем да Ви помогнем в откриването на нови предизвикателни възможности. Широката мрежа от контакти и познаването в дълбочина на нуждите на фирмите и кандидатите ни позволява да предоставим персонализирани решения за всяка ситуация. Предлагаме кариерно ориентиране на всеки етап от процеса на набиране на персонал, включително съвети за интервю, тенденции в заплащането, писане на резюме и много други.

Отраслово профилиране

Конфиденциалност

Нашите услуги са напълно поверителни. XS Consult e регистриран като администратор на лични данни с ID 429065, като всички извършвани от нас услуги са съобразени с изискванията на Закона за защита на личните данни. Ние зачитаме необходимостта да поддържате контактите си с нас на поверителна основа. Цялата предоставена информация се обработва дискретно. Местоположението на нашите офиси е избрано неслучайно, за да осигури пълна дискретност на срещите ни с Вас или с потенциалните Ви работодатели. Запазваме уважението на нашите кандидати с отношението и начина, по който извършваме търсенето на работа за тях. Услугите са абсолютно безплатни за всеки един кандидат за работа. Таксите се заплащат от нашите клиенти и партньори работодатели.

Внос на персонал

Полезни ресурси

Работим усилено, за да Ви помогнем в търсенето на най-подходящото работно място. Разгледайте нашия блог. Там ще намерите полезни материали за това, как да се представите в най-добрата си светлина по време на интервю за работа, как да подобрите своето CV, как да напишете завладяващо мотивационно писмо и много други.

Евро проекти

Още от времето на предприсъединителните фондове и програма PHARE, когато България беше на прага на Европейския съюз, нашите експерти предлагат висококачествени услуги в сферата на проектното финансиране. XS Consult се е специализирана в пoдготовката и управлението на инвестиционни проекти, съфинансирани от структурните фондове на Европейския съюз, и по-конкретно от Европейския фонд за регионално развити, посредством Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 и Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г.

Водещият консултант е сертифициран от центъра за европейски програми към Американския университет в България със сертификат EPM120010 - Consultants in European Project Management. Ключът към нашия успех - индивидуален личен подход към всеки клиент по отношение на предлаганите услуги. Примери за някои от успешните проекти на нашите експерти

Portfolio Image
скрий

BG161PO003-2.3.01

Инвестиции в „Зелена индустрия”

Въвеждане на енергоспестяващи технологии и опазване на околната среда в производството.

Повишаване на конкурентоспособността, създаване на условия за устойчивото развитие на компанията и преодоляване на негативното й влияние върху околната среда посредством : Диверсификация на продукцията посредством внедряване в производството на нови продукти, подлежащи на рециклиране, когато станат отпадък; Осъществяване на инвестиции за намаляване на енергоемкостта и подобряване на енергийната ефективност в производството.

Контрагенти:

Стойност: 2 500 000 EUR

Субсидия: 1 250 000 EUR

Интензитет: 50 %

Продължителност: 24 м

Portfolio Image
скрий

BG161PO003-2.1.07

Технологична модернизация в големи предприятия

Технологична модернизация в производството на PVC профили

Основна та цел на проекта е постигането на технологична модернизация и укрепване конкурентоспособността на компанията, чрез внедряване на ново технологично оборудване за производство на профили по напълно иновативна за България технология, чрез влагането на рециклирани материали в основното производство.

Контрагенти:

Стойност: 4 000 000 EUR

Субсидия: 2 000 000 EUR

Интензитет: 50 %

Продължителност: 14 м

Portfolio Image
скрий

BG161PO003-1.1.07

Внедряване на иновации в предприятията

Разширяване на про-иновационната инфраструктура за развитие на инструментална екипировка.

Проекта има за цел стартирането на производство на средства за производство. Оборудването на на нов инструментален цех с Машина за лазерна заварка, Машина за пробиване на стартови дупки и Машина за нишкова ерозия позволи на компанията да започне собствено инструментално производство.

Контрагенти:

Стойност: 200 000 EUR

Субсидия: 180 000 EUR

Интензитет: 90 %

Продължителност: 12 м

Portfolio Image
скрий

BG2005/017

Програма ФАР „Повишаване конкурентноспособността на българските предприятия”

Оборудване на модерна изпитвателна лаборатория за входящ контрол на суровините; текущ контрол на производствения процес; изходящ контрол на готовата продукция.

Контрагенти:

Стойност: 78 000 EUR

Субсидия: 51 700 EUR

Интензитет: 65 %

Продължителност: 12 м

Portfolio Image
скрий

BG161PO003-2.1.07

Подкрепа за научноизследователска и развойна дейност

Индустриално научно изследване: ”Създаване на нова рецептура за производство на профили”

Проектът има за цел провеждането на планирано научно изследване от изключително значение, насочено към придобиването на нови знания и умения за постигане на съществени подобрения на съществуващ продукт, а именно – драй бленд за PVC профили.

Контрагенти:

Стойност: 500 000 EUR

Субсидия: 250 000 EUR

Интензитет: 50 %

Продължителност: 18 м

Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo
Clients Logo

Проектно консултиране

Предпроектен анализ

Запознаване с потребностите и желанията на клиента; идентифициране на най-подходящата програма за финансиране; анализ на потенциала на фирма за получаване на безвъзмездно финансиране, съобразно критериите на Оперативна програма Конкурентоспособност; предварителна оценка на проекта и неговия потенциал в процедурата за конкурентен подбор

Изработка на проект

Изготвяне на проектно предложение; изготвяне на проекто-бюджет; окомплектовка на електронно проектно досие със съпроводителни документи; електронно подаване на проект в Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ на Министерството на икономиката

Управление на проект

Изработка на тръжна документация; провеждане на процедура за избор на изпълнител; администриране изпълнението на сключените договорите с избраните изпълнители в съответствие с изискванията на ГД "Европейски фондове за конкурентоспособност"; изготвяне на междинни и финални технически отчети; консултантска помощ при верификацията на направените разходи

Пловдив 4000

Булевард "Княгиня Мария Луиза" №72

Пловдив За работодатели

Посетете ни в офиса; свържете се с нас по телефон, e-mail или чрез социалните мрежи и мрежите за квалификация и работа

Пловдив За служители

До нашия офис може да достигнете с линии на градския транспорт № 21, 22, 25, 36, 66 и 93.

Карта с маршрутите:

Top